Мачете "Kershaw" Camp
Мачете Рембо 46 см
Мачете двустороннее 450мм с чехлом